SEBUTHARGA   KEPUTUSAN SEBUTHARGA   TENDER   KEPUTUSAN TENDER  

Kontraktor/syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia CIDB/ PKK di bawah kod-kod bidang berkaitan adalah dipelawa untuk menyertai sebutharga berikut.

 
NO SEBUTHARGA
:
TM/PA/104/2014
 
PERKARA
:
Perkhidmatan Bagi Membina, Mengurus, Memantau Dan Menurunkan Pentas, Tapak Demo Serta Menyediakan Sound System, Lighting Dan Gimik Majlis Pelancaran 1MYES Untuk Tourism Malaysia.
 
TARIKH BUKA
:
28/10/2014  
 
TARIKH TUTUP
:
3/11/2014  (sebelum / pada jam 12.00 tengahari)
 
KOD BIDANG
:
221305
 
SPESIFIKASI
: klik disini
 
BORANG TAWARAN SEBUTHARGA
(LAMPIRAN Q)
: klik disini
 
MAKLUMAT TAMBAHAN
:
(Lanjut tempoh sehingga tarikh)
(Batal tempoh sehingga tarikh)
       

 
NO SEBUTHARGA
:
TM/PC/106/2014
 
PERKARA
:
MENCETAK & MEMBEKAL RISALAH ' COOL HIGHLAND RESORTS(BAHASA INGGERIS)-20,000 NASKHAH
 
TARIKH BUKA
:
27/10/2014 
 
TARIKH TUTUP
:
3/11/2014  (sebelum / pada jam 12.00 tengahari)
 
KOD BIDANG
:
221601/221602/221603
 
SPESIFIKASI
: klik disini
 
BORANG TAWARAN SEBUTHARGA
(LAMPIRAN Q)
: klik disini
 
MAKLUMAT TAMBAHAN
:
(Lanjut tempoh sehingga tarikh)
(Batal tempoh sehingga tarikh)
 
NO SEBUTHARGA
:
TM/PC/107/2014
 
PERKARA
:
MENCETAK & MEMEBEKAL RISALAH 'DIVE IN PARADISE" (BAHASA INGGERIS)-20,000 NASKHAH
 
TARIKH BUKA
:
27/10/2014 
 
TARIKH TUTUP
:
3/11/2014  (sebelum / pada jam 12.00 tengahari)
 
KOD BIDANG
:
221601/221602/221603
 
SPESIFIKASI
: klik disini
 
BORANG TAWARAN SEBUTHARGA
(LAMPIRAN Q)
: klik disini
 
MAKLUMAT TAMBAHAN
:
(Lanjut tempoh sehingga tarikh)
(Batal tempoh sehingga tarikh)
 
NO SEBUTHARGA
:
TM/PC/108/2014
 
PERKARA
:
MENCETAK & MEMBEKAL RISALAH 'LABUAN MAP & GUIDE" (BAHASA INGGERIS)-50,000 NASKHAH
 
TARIKH BUKA
:
27/10/2014 
 
TARIKH TUTUP
:
3/11/2014  (sebelum / pada jam 12.00 tengahari)
 
KOD BIDANG
:
221601/221602/221603
 
SPESIFIKASI
: klik disini
 
BORANG TAWARAN SEBUTHARGA
(LAMPIRAN Q)
: klik disini
 
MAKLUMAT TAMBAHAN
:
(Lanjut tempoh sehingga tarikh)
(Batal tempoh sehingga tarikh)
 
NO SEBUTHARGA
:
TM/PC/109/2014
 
PERKARA
:
MENCETAK & MEMBEKAL RISALAH " PERLIS MAP & GUIDE" (BAHASA INGGERIS)-50,000 NASKHAH
 
TARIKH BUKA
:
27/10/2014 
 
TARIKH TUTUP
:
3/11/2014  (sebelum / pada jam 12.00 tengahari)
 
KOD BIDANG
:
221601/221602/221603
 
SPESIFIKASI
: klik disini
 
BORANG TAWARAN SEBUTHARGA
(LAMPIRAN Q)
: klik disini
 
MAKLUMAT TAMBAHAN
:
(Lanjut tempoh sehingga tarikh)
(Batal tempoh sehingga tarikh)

Tiada Rekod

 
Unit Perolehan, Bahagian Kewangan, Tourism Malaysia, Tingkat 8, No. 2, Menara 1, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya.

Pegawai Dihubungi :
Sebutharga Am :- Hasan Mohddin (8891 8857) / Chan Tooi Yee (8891 8081) /
Malisa Mohd Salleh (8891 8854) / Muhammad Raziq Vincent (8891 8082)
Sebutharga Percetakan / Penerbitan :- Norwasilah Kamarulzaman (8891 8861) / Noraliza Daud (8891 8860) / Siti Norsazrin (8891 8849)
Tender :- Noorshearan Mohamed (8891 8779)